!

Mở rộng truy xuất nguồn gốc tôm giống

Tác giả: KGTV | Đóng góp bởi: KGTV
18-03-2019 | LELINH | 828 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Việc truy xuất nguồn gốc tôm giống là thực sự cần thiết, bởi trong nuôi tôm, chất lượng tôm giống là một trong những yếu tố quyết định thành bại của vụ nuôi.

Bình luận