Quản lý các yếu tố môi trường trong nuôi tôm

Tác giả: QRTV | Đóng góp bởi: QRTV
10-04-2019 | LELINH | 774 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trung tâm khuyến nông Quảng Trị hướng dẫn bà con một số biện pháp quản lý các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm.

Bình luận