!

Tham quan bè hàu đẹp nhất Long Sơn

Tác giả: Tepbac Discovery | Đóng góp bởi: Tepbac
25-11-2020 | 12116359 | 1160 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nuôi hàu sữa có chi phí đầu tư ban đầu phù hợp, ít công chăm sóc, cho thu hoạch nhanh và giá bán khá ổn định.

Bình luận