!

Đổi mới công nghệ nuôi trồng thủy sản ở Nam Phi

Tác giả: SeaArk | Đóng góp bởi: phongt94
26-07-2013 | phongt94 | 1289 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chúng tôi tập trung vào việc sử dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong công nghệ nuôi trồng thủy sản, kết hợp với thực tế ở Nam Phi để phát triển, đó là hệ thống nuôi trồng hiệu quả, giảm chi phí và đơn giản việc quản lý. Hơn nữa, chúng tôi tập trung vào việc sử dụng những công nghệ này giúp phát triển bền vững trong dài hạn từ quan điểm kinh tế, sinh học và môi trường.
Bình luận