!

Nuôi tôm công nghệ cao tại TPHCM

Tác giả: Tepbac | Đóng góp bởi: Thảo
28-03-2022 | 12116359 | 1496 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tập trung đầu tư mạnh mẽ và bài bản để nhân rộng chuyển đổi số trong nuôi tôm, hỗ trợ người nuôi trong quá trình sản xuất, phát huy sự liên kết chặt chẽ từ 4 nhà : Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp và Nhà nông để con tôm nước lợ phát triển bền vững, góp phần phát triển Chiến lược chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản

Bình luận