!

Top 5 mô hình nuôi tôm công nghệ cao "HOT" nhất hiện nay!

Tác giả: Phạm Mét Tơ | Đóng góp bởi: Phạm Mét Tơ
29-05-2023 | 0773688669 | 682 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Với lợi thế về năng suất, gia tăng doanh thu, giám rủi ro dịch bệnh, 5 mô hình sau đã nhanh chóng được lan truyền đến nhiều hộ nuôi, dự báo trở thành xu hướng tạo sự thay đối lớn trong ngành thủy sản Việt Nam.

Bình luận