Chuyện làm giàu của nhà nông: Làm giàu từ mô hình nuôi cá lóc trên vùng đất cát Quảng Nam

Tác giả: VTV - Đà Nẵng | Đóng góp bởi: Sutu86
16-12-2013 | sutu86 | 1915 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt trên vùng đất cát Quảng Nam
Bình luận