!

Kinh tế thủy sản 27 12 2013: Nước mắm Phan Thiết và mực một nắng vào top đặc sản nhưng vẫn lo.

Tác giả: Đài PT-TH Bình Thuận | Đóng góp bởi: Sutu86
31-12-2013 | sutu86 | 1109 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Kinh tế thủy sản 27 12 2013: Nước mắm Phan Thiết và mực một nắng vào top đặc sản nhưng vẫn lo.
Bình luận