Chuyên mục khuyến ngư 04/02/14: Sự quan tâm đến chất lượng tôm giống của người nuôi tôm

Tác giả: Đài PT-TH Trà Vinh | Đóng góp bởi: Hàn Lâm
17-02-2014 | sutu86 | 980 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chuyên mục khuyến ngư 04/02/14: Sự quan tâm đến chất lượng tôm giống của người nuôi tôm
Bình luận