!

Yên Bái thực hiện hiệu quả các mô hình công nghệ cao

Tác giả: Báo Yên Bái Online | Đóng góp bởi: Hàn Lâm
24-04-2014 | Han_Lam | 984 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tiếp tục chương trình công tác, ngày 23/4, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã đi thăm một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất tại địa phương. Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đi thăm và kiểm tra mô hình nuôi cá tầm và mô hình nuôi cá ngạnh trên hồ Thác Bà của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái. Sau một thời gian triển khai, hai mô hình trên đã khẳng định được hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên hồ Thác Bà. Với những thành công bước đầu trong việc ương nuôi cá tầm, cá ngạnh sẽ mở ra một hướng đi mới cho nghề nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân trên vùng hồ Thác Bà. Sau khi kiểm tra thực tế tại các mô hình, đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao hiệu quả các mô hình ứng dụng công nghệ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Yên Bái. Đây là cơ hội tốt để Yên Bái phát triển thành trung tâm cung cấp cá tầm, cá ngạnh và là nơi cung cấp các giống cá đặc sản trên địa bàn tỉnh và trong cả nước. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí đề nghị, ngoài việc tiếp nhận các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới thì rất cần sự chung tay vào cuộc của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước tạo điều kiện về cơ chế đề thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát huy hiệu quả nuôi trồng thủy sản trên vùng hồ Thác Bà. P.V
Bình luận