!

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được chắp cánh

Tác giả: v3st-boYTwY | Đóng góp bởi: duynhut
06-05-2015 | duynhut | 985 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Từ chương trình “Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao”, nhiều cá nhân lần đầu tiên kinh doanh đã dần xây dựng được thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường.Trên cơ sở hiệu quả của các doanh nghiệp tham gia chương trình ươm tạo đợt đầu tiên, Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM tiếp tục mở khóa mới cho các cá nhân, tổ chức có ý tưởng kinh doanh nông nghiệp, các sinh viên nhà nghiên cứu muốn thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Bình luận