!

Nông dân miền Tây – Kỳ 38: Ông Dương Văn Thắng với mô hình ruộng – ao – chuồng

Tác giả: Đài Truyền hình Vĩnh Long | Đóng góp bởi: duynhut
07-05-2015 | duynhut | 2101 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nông dân miền Tây – Kỳ 38: Ông Dương Văn Thắng với mô hình ruộng – ao – chuồng
Bình luận