Lỏng lẻo trong công tác quản lý nuôi tôm trên cát

Tác giả: VTV1 | Đóng góp bởi: duynhut
14-05-2015 | duynhut | 733 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tại nhiều địa phương miền Trung, tình trạng lỏng lẻo trong quản lý đang diễn ra dẫn đến việc xâm hại đất rừng phòng hộ để nuôi tôm đến lúc này vẫn chưa được ngăn chặn. Các tỉnh miền Trung đang bước vào vụ nuôi tôm 2015. Do phát triển quá "nóng" nên nhiều vùng nuôi tôm ở khu vực này không chỉ đối mặt với ô nhiễm môi trường, suy giảm nguồn nước ngầm mà cho đến lúc này tình trạng xâm hại đất rừng và rừng phòng hộ ven biển để làm hồ nuôi tôm vẫn cứ tiếp diễn.
Bình luận