!

Khuyến ngư 24-05-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Sóc Trăng | Đóng góp bởi: duynhut
16-05-2015 | duynhut | 1002 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Một trong những yêu cầu trước tiên của nghề nuôi tôm nước lợ là cải tạo ao nuôi mà người nuôi phải đầu tư chi phí khá lớn trước khi thả giống. Mục đích của việc cải tạo ao là làm cho nền đáy sạch, chất lượng nước thích hợp và ổn định, ngăn ngừa hạn chế mầm bệnh cũng như các loại sinh vật, dịch hại xâm nhập và phát triển
Bình luận