!

Khuyến ngư 03-03-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Sóc Trăng | Đóng góp bởi: duynhut
16-05-2015 | duynhut | 947 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Theo số liệu thống kê của cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, từ năm 2014 đến nay có 29 lô hàng thủy sản nuôi, trong đó 11 lô hàng tôm bị cảnh báo tồn dư chỉ tiêu oxytetracyline vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Tình trạng sử dụng kháng sinh, hóa chất cấm trong quá trình nuôi vẫn còn. Trước những khó khăn về rào cản kỹ thuật, dù cố gắng đạt được kế hoạch đề ra nhưng ngành thủy sản Việt Nam nói chung và thủy sản Sóc Trăng nói riêng vẫn phải tiếp tục vượt qua những thách thức bằng cách nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm thông qua hoạt động thu mẫu kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và trong sản phẩm động vật thủy sản. Đây là việc hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Bình luận