demo

demo

Điện thoại : 0368780758

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

demo2

Bảng giá từ demo

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 86.000 /kg 01-03-2024