Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 121.000 đồng/kg, cập nhật ngày 26-12-2019, giảm -1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 26-12-2019 121.000 đ -1.000
Ngày 12-12-2019 122.000 đ 4.000 MAX
Ngày 25-11-2019 118.000 đ 2.000
Ngày 13-11-2019 116.000 đ 1.000
Ngày 04-11-2019 115.000 đ 1.000
Ngày 29-10-2019 114.000 đ 4.000
Ngày 21-10-2019 110.000 đ
Ngày 14-10-2019 110.000 đ 12.000
Ngày 30-09-2019 98.000 đ
Ngày 24-09-2019 98.000 đ
Ngày 19-09-2019 98.000 đ 2.000
Ngày 11-09-2019 96.000 đ
Ngày 06-09-2019 96.000 đ
Ngày 29-08-2019 96.000 đ 2.000
Ngày 23-08-2019 94.000 đ 4.000
Ngày 13-08-2019 90.000 đ
Ngày 08-08-2019 90.000 đ
Ngày 02-08-2019 90.000 đ
Ngày 24-07-2019 90.000 đ
Ngày 16-07-2019 90.000 đ
Ngày 10-07-2019 90.000 đ -1.000
Ngày 03-07-2019 91.000 đ
Ngày 27-06-2019 91.000 đ 1.000
Ngày 24-06-2019 90.000 đ 1.000
Ngày 21-06-2019 89.000 đ MIN
Ngày 14-06-2019 89.000 đ -1.000
Ngày 04-06-2019 90.000 đ -1.000
Ngày 03-06-2019 91.000 đ -1.000
Ngày 30-05-2019 92.000 đ -2.000
Ngày 23-05-2019 94.000 đ 0 --