Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 96.000 đồng/kg, cập nhật ngày 11-09-2019, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 11-09-2019 96.000 đ
Ngày 06-09-2019 96.000 đ
Ngày 29-08-2019 96.000 đ 2.000
Ngày 23-08-2019 94.000 đ 4.000
Ngày 13-08-2019 90.000 đ
Ngày 08-08-2019 90.000 đ
Ngày 02-08-2019 90.000 đ
Ngày 24-07-2019 90.000 đ
Ngày 16-07-2019 90.000 đ
Ngày 10-07-2019 90.000 đ -1.000
Ngày 03-07-2019 91.000 đ
Ngày 27-06-2019 91.000 đ 1.000
Ngày 24-06-2019 90.000 đ 1.000
Ngày 21-06-2019 89.000 đ MIN
Ngày 14-06-2019 89.000 đ -1.000
Ngày 04-06-2019 90.000 đ -1.000
Ngày 03-06-2019 91.000 đ -1.000
Ngày 30-05-2019 92.000 đ -2.000
Ngày 23-05-2019 94.000 đ -2.000
Ngày 21-05-2019 96.000 đ
Ngày 15-05-2019 96.000 đ -1.000
Ngày 13-05-2019 97.000 đ
Ngày 08-05-2019 97.000 đ -1.000
Ngày 02-05-2019 98.000 đ
Ngày 24-04-2019 98.000 đ -1.000
Ngày 17-04-2019 99.000 đ -2.000
Ngày 16-04-2019 101.000 đ -1.000
Ngày 08-04-2019 102.000 đ -3.000
Ngày 02-04-2019 105.000 đ MAX
Ngày 26-03-2019 105.000 đ 0 --