Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 90.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, tăng 5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 90.000 đ 5.000
Ngày 21-10-2020 85.000 đ 2.000
Ngày 12-10-2020 83.000 đ
Ngày 07-10-2020 83.000 đ 1.000
Ngày 25-09-2020 82.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!