Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 108.000 đồng/kg, cập nhật ngày 09-04-2021, tăng 4.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 09-04-2021 108.000 đ 4.000
Ngày 05-04-2021 104.000 đ -5.000
Ngày 31-03-2021 109.000 đ -2.000
Ngày 29-03-2021 111.000 đ
Ngày 26-03-2021 111.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!