Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá: 100.000 đồng/kg, cập nhật ngày 10-06-2021, tăng 6.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 10-06-2021 100.000 đ 6.000
Ngày 04-06-2021 94.000 đ 5.000
Ngày 26-05-2021 89.000 đ
Ngày 25-05-2021 89.000 đ 6.000
Ngày 18-05-2021 83.000 đ MIN

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!