DPHA FIX

DPHA FIX: Bổ sung và làm giàu các hàm lượng khoáng đa vi lượng cần thiết cho nước và đáy ao nuôi tôm, giúp tôm lột vỏ nhanh và cứng vỏ, giảm các hiện tượng cong thân, đục cơ của tôm do thiếu khoáng. Ổn định hệ đệm, cân bằng ổn định kiềm và pH.

DPHA FIX
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
Thành phần

 Mg (dạng Ca(MgCO3)2), K (dạng K2O), Ca (dạng Ca(MgCO3)2, CaCO3), Na (dạng Na2O).

Công dụng
  • Bổ sung và làm giàu các hàm lượng khoáng đa vi lượng cần thiết cho nước và đáy ao nuôi tôm, giúp tôm lột vỏ nhanh và cứng vỏ, giảm các hiện tượng cong thân, đục cơ của tôm do thiếu khoáng.
  • Ổn định hệ đệm, cân bằng ổn định kiềm và pH.
Cách dùng

Định kỳ 7 - 10 ngày/ lần: 1kg/3000m3.

  • Ổn định kiềm, pH: 1,5-5 kg/1000m3, dùng lúc 9- 12h khi có nắng.
  • Khi tôm giai đoạn lột vỏ hoặc khó lột hoặc lột không cứng vỏ: 1kg/1000m3.
  • Khi tôm có hiện tượng thiếu khoáng: 2- 3 kg/1000m3, ngày 1 lần, liên tục từ 5- 7 ngày (dùng trong thời gian từ 14h – 18h là thích hợp).
  • Hòa với nước rồi tạt đều xuống ao.
  • Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 15:2021/DP.Tương tự