DPHA-THẢO DƯỢC

Đặt trị phân trắng giúp điều chỉnh độ pH trong ruột nhằm đều hòa sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh trong ruột và tăng cường sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Cải thiện sức khỏe của động vật thủy sinh, thân thiện với môi trường.

DPHA-THẢO DƯỢC
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
Thành phần

Ca (từ CaSO4), Mg (từ MgSO4), tá dược.

Công dụng
  • Đặt trị phân trắng giúp điều chỉnh độ pH trong ruột nhằm đều hòa sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh trong ruột và tăng cường sự phát triển của vi khuẩn có lợi.
  • Cải thiện sức khỏe của động vật thủy sinh.
  • Thân thiện với môi trường.
Cách dùng
  • Đối với tôm: 3-5g/kg thức ăn.
  • Đối với cá: 2-3g/kg thức ăn.
  • Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 08:2021/DP.

Tương tự