MEN SỐNG SL POND CLEAR

Hấp thu khí độc NH3, phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa xác tảo trong nước đáy ao, cải thiện chất lượng nước.

MEN SỐNG SL POND CLEAR
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
THÀNH PHẦN
Saponin (Chiết xuất từ cây Yucca schidigera (min)
 3,0% 
“Bacillus subtilis” (min)
1.5 x 1011 CFU/kg
“Nitrosomonas sp” (min)
1.2 x 1011 CFU/kg
“Nitrobacter sp” (min)
1.2 x 1011 CFU/kg
Chất mang (Lactose)
vừa đủ
CÔNG DỤNG
  • Hấp thu khí độc NH3, phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa xác tảo trong nước đáy ao, cải thiện chất lượng nước.
  • Dùng sinh khối nuôi cấy nhân giống vi sinh.
  • Sản xuất EM.
  • Phân hủy Xenlulozơ tinh bột.
  • Phân hủy bùn, bã hữu cơ chất thải.
  • Tạo nguồn vi sinh có lợi cho ao nuôi.
  • Khử khí độc Amoniac, NH3...
CÁCH DÙNG
Công thức ủ men vi sinh cho 100 lít:
  • Dùng một 100 lít nước sạch cho vào thùng hoặc phi + 200g phân URe + 10kg mật mía đường, tất cả khuấy đều cho tan.
  • Cho vào 50-100g men vi sinh sống đánh tan đều, đậy kín thùng lại trong vòng 24h men được sinh khối. Hiện tượng nổi bọt nhiều là do vi khuẩn hoạt động nhìn giống như nước mạch, đợi lúc vi sinh hết sinh sản. Lúc này ta có được 100 lít vi sinh hoặc EM. Lấy men xử lý cho ao nuôi với liều dùng 5-10 lít/1000m3 nước, 4-7 ngày xử lý vi sinh cho ao nuôi 1 lần..

Tương tự