ULTRA-GREEN

Tăng và ổn định pH và khử phèn, giảm chua nhanh và hiệu quả. Bổ sung khoáng canxi.

ULTRA-GREEN
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
CÔNG DỤNG
  • Tăng và ổn định pH.
  • Khử phèn, giảm chua nhanh và hiệu quả.
  • Bổ sung khoáng Canxi.
CÁCH DÙNG
  • Tăng pH, khử phèn, cải tạo đất: 2-3 lít/1.000 m2.
  • Bổ sung khoáng canxi: 1-2 lít/1.000 m2.
  • Kiểm tra pH trước khi sử dụng, tùy thuộc độ pH mà tăng hoặc giảm lượng sử dụng cho phù hợp. An toàn sử dụng trong ao nuôi tôm. 
Tương tự