SITTO POND MAGIC

Hạ phèn, giải độc chlorine, kim loại nặng, phân giải độc tố, lắng tụ chất lơ lửng.

SITTO POND MAGIC
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
THÀNH PHẦN
Ethylenediaminetetraacetic acid
15-20%
Sodium thiosulphate
 7-10%
Độ ẩm (max)
10%
Chất mang (zeolite)
vừa đủ 100%
CÔNG DỤNG
  • Khử phèn, giải độc clorine, kim loại nặng và độc tố.
  • Lắng tụ chất lơ lửng.
  • Cải thiện chất lượng nước.
CÁCH DÙNG
  • Giải độc chlorine và hóa chất trước khi thả tôm: 2 kg/1000 m3.
  • Trong quá trình nuôi: 1-2 kg/1000 m3. Định kỳ 5-7 ngày/lần.
  • Hòa tan với nước rồi tạt đều khắp ao.


Tương tự