DE - NO2

Sản phẩm bổ sung vào môi trường nước nuôi

DE - NO2
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn

THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis (min) ....................1x1010 CFU/kg

Amylase (min)................................1.200 IU/kg

Protease (min)...............................1.000 IU/kg

Ẩm độ (max)..................................12%

Chất mang (bột talc) vừa đủ..........1kg

CÔNG DỤNG

"Tổ hợp" sản phẩm giúp phân giải - phân hủy khí độc. Đặc biệt "Xử lý nhanh - khá triệt để NO2"

CÁCH SỬ DỤNG

Hòa tan sản phẩm vào nước và tạt đều khắp ao.

- Tùy thực tế ao và tháng tuổi nuôi tôm. Thông thường:

+ Tháng thứ nhất: 1kg/5.000 - 6.000 m3

+ Tháng thứ hai: 1kg/4.000 - 5.000 m3

+ Tháng thứ ba: 1kg/3.000 - 4.000 m3

+ Tháng thứ tư: 1kg/2.500 - 3.000 m3

- Xử lý: 1kg/2.000 m3 tùy theo lượng NO2 trong ao nuôi mà tạt liên tục 2-3 ngày.

Lưu ý: 

- Nên kiểm tra định kỳ NO2 trong ao nuôi để có lịch xử lý hợp lý và hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường quạt nước trong quá trình sử dụng.

- Không sử dụng cùng lúc với thuốc sát trùng.

QUY CÁCH: Túi 1Kg

Tương tự