LIFE-Ca

Cung cấp đầy đủ khoáng chất cho tôm cá

LIFE-Ca
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn

THÀNH PHẦN

Ca (in CaHPO4­) (min)                                               : 1.5%

P (in CaHPO4­) (min)                                                 : 1.3%

Mg (in MgSO4) (min)                                                 : 2.0%

Na (in NaHCO3) (min)                                               : 2.0%

K (in K­2O) (min)                                                         : 1.3%

Chất mang (CaCO3) vừa đủ                                      : 91.9%

Ethoxyquin (ppm)                                                       : không có

Kháng sinh                                                                  : không có

CÔNG DỤNG

Cung cấp khoáng chất thiết yếu cho động vật thủy sản.

Cân bằng khoáng chất có trong môi trường sinh thái nước, duy trì màu nước ổn định, hạn chế hiện tượng mất tảo khi môi trường thay đổi.

CÁCH SỬ DỤNG

Hòa nước tạt trực tiếp xuống ao:

Giúp tôm lột vỏ: 0,5-1 kg/1000 m3 nước. 

          - Tháng thứ nhất: 500 g/1000 m3

          - Tháng thứ hai: 900 g/1000 m3

          - Tháng thứ ba: 1300 g/1000 m3

          - Tháng thứ tư trở đi: 1500 ~ 2000 g/1000 m3

Khi tôm mềm vỏ: 1-1,5 kg/1000 m3 nước.

Dùng trước khi thu hoạch 7-10 ngày: 1-2 kg/1000 m3 nước giúp tôm bóng vỏ, nặng cân.

Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: Không.

QUY CÁCH: Túi 10Kg

DẠNG: Bột

Tương tự