Nuôi vỗ cá bố mẹ

PHONG
Cập nhật 14/12/2011

Cá tra bố mẹ được bố trí nuôi tại 2 ao A2 (1500m2) và ao B2 (1300m2).

Trước khi thả cá bố mẹ nuôi vỗ, phải tiến hành các công việc chuẩn bị và cải tạo lại ao: tát cạn nước, vét bùn đáy ao, diệt cá tạp, tu sửa lại cống rảnh, bờ ao,…

Sử dụng thức ăn công nghiệp với độ đạm tối thiểu là 35%, ngày cho ăn 1 lần vào buổi sáng.

Thường xuyên kiểm tra tình trạng cá bố mẹ.

Chọn cá bố mẹ cho sinh sản

Chọn cá bố mẹ khỏe mạnh bơi lội nhanh nhẹn, không xây sát, bụng căng tròn, kiểm tra kỹ những cá bố mẹ đã được dánh dấu của lần kiểm tra trước.

Dùng que thăm trứng kiểm tra độ thành thục của cá bố mẹ.

Cá đực có dòng tinh màu trắng sữa chảy ra sền sệt là đạt tiêu chuẩn.

Cá cái kiểm tra trứng đục trắng sữa là trứng đã thành thục, nếu trứng có màu trắng là trứng đã chín.

Tài liệu tham khảo
Thẻ