Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016

Cập nhật 08/01/2016

Năm 2015 tình hình thời tiết khí hậu biến đổi khá phức tạp, đặc biệt một số thời điểm tình trạng nắng nóng, môi trường nước vùng đầm phá bị ngọt hóa kéo dài tại một số địa phương làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Qua kết quả quan trắc môi trường do Chi cục Nuôi trồng Thủy sản thực hiện, quá trình theo dõi khung lịch thời vụ năm 2015; tình hình nuôi trồng thủy sản; điều kiện thời tiết khí hậu năm vừa qua và dự báo trong năm đến. Dự báo năm 2016 tình hình nuôi trồng thủy sản sẽ rất khó khăn, đặc biệt tình trạng môi trường nước vùng đầm phá không thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản do năm 2015 ít mưa và không có lụt để rửa trôi, làm sạch môi trường như mọi năm.  

Để chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thuỷ sản năm 2016 đạt kết quả tốt, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016 đến các địa phương, đơn vị liên quan như sau: (Chi tiết trong file đính kèm)

Trên cơ sở khung lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng và triển khai chi tiết lịch thời vụ cho từng vùng cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Đảm bảo đạt kết quả trong sản xuất, khuyến khích người dân nuôi tôm chân trắng  trên cát 2 vụ/năm trong vùng qui hoạch, mật độ thả từ 100-150 con/m2; nuôi tôm chân trắng trong đầm phá 1 vụ/năm, mật độ từ 30-60 con/m2; các hình thức nuôi khác 1 vụ chính/năm, vụ phụ không khuyến khích và chỉ có thể nuôi ở những vùng đủ điều kiện kỹ thuật và vượt lũ. Việc chọn thời điểm thả giống mỗi vùng phải có sự thống nhất của chính quyền địa phương, cán bộ kỹ thuật cơ sở và cộng đồng người nuôi trồng trong vùng để tránh thời gian rét đậm, rét hại có thể xảy ra.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

Tài liệu tham khảo

Sở Nông nghiệp & PTNT Thừa Thiên Huế,  24/11/2015

Chi tiết: Công văn số: 97/HD-SNN ngày 16 tháng 11 năm 2015 Về việc khung lịch thời vụ NTTS năm 2016  

Thẻ