UBND tỉnh Bến Tre ban hành khung lịch thời vụ thả nuôi tôm biển năm 2016

Cập nhật 08/01/2016

Để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nghề nuôi tôm biển, ngày 12/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4096/UBND-KTN nhằm thay đổi khung lịch mùa vụ nuôi tôm biển năm 2015. Theo đó, đến ngày 01/11/2015, tạm ngưng các loại hình nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh đến khi có văn bản chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trương này đã được nhân dân đồng tình, thực hiện tốt.

thu tôm biển
Thả nuôi tôm biển đúng lịch thời vụ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong ảnh: Thu hoạch tôm sú ở xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú. (Ảnh: TH)

Đến nay, báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho thấy, mầm bệnh trên tôm biển nuôi và ngoài kênh rạch tự nhiên đã giảm đáng kể, điều kiện thời tiết tương đối ổn định. Do đó, ngày 29/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn (số 6910/UBND-KTN) chỉ đạo khung lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2016.

Theo đó, đối với vùng quy hoạch nuôi tôm biển đã được phê duyệt, lịch thời vụ như sau: Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 15/10/2016, cho phép các tổ chức, cá nhân thả giống nuôi tôm sú với hình thức thâm canh, bán thâm canh và nuôi tôm – lúa; và nuôi tôm chân trắng thâm canh. Từ ngày 16/10/2016, tạm ngưng thả giống nuôi tôm biển với hình thức thâm canh, bán thâm canh và nuôi tôm-lúa đến khi có văn bản chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ ngày 16/10/2016, cho tiếp tục thả giống nuôi tôm sú với hình thức quảng canh, nuôi xen rừng.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống tôm biển, từ ngày 15/01/2016, cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất giống trong tỉnh xuất bán, di nhập giống tôm biển từ bên ngoài vào tỉnh để thả nuôi với mọi hình thức. Từ ngày 16/10/2016, các tổ chức, cá nhân không được di nhập giống tôm sú, tôm chân trắng từ ngoài vào tỉnh để thả nuôi với hình thức thâm canh, bán thâm canh.

Từ ngày 16/10/2016, các cơ sở sản xuất giống tôm biên trên địa bàn tỉnh được tiếp tục sản xuất tôm giống và chỉ được bán tôm sú giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú với hình thức quảng canh, tôm xen rừng; không được bán giống tôm sú, tôm chân trắng cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm biển trong tỉnh thả nuôi với hình thức thâm canh, bán thâm canh.

Riêng đối với các vùng ngọt hóa có hệ thống thủy lợi khép kín, tuyệt đối không được thả nuôi tôm biển với mọi hình thức.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan quản lý chặt chẽ nguồn giống tôm biển nhập tỉnh, sản xuất trong tỉnh; xây dựng khuyến cáo chọn thời điểm thả giống phù hợp cho từng vùng nuôi cụ thể trên địa bàn tỉnh đúng với khung lịch thời vụ nhằm hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra. Phối hợp các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của khung lịch thời vụ để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Ngoài ra, các cơ quan sở, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng phối hợp hỗ trợ các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là công tác quản lý giống nhập tỉnh, sản xuất giống trong tỉnh và công tác phòng chống dịch bệnh; quản lý chất lượng thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

Tài liệu tham khảo

An Châu - Bến Tre, 04/01/2016

Thẻ