Trà Vinh: Quy định lịch thời vụ thả nuôi thủy sản mùa vụ 2015 - 2016

Cập nhật 08/01/2016

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản mùa vụ 2015 – 2016 (Công văn số 3294/UBND-NN ngày 13/10/2015).

sản lượng tôm trà vinh giảm
Do lịch thời vụ không đồng bộ, tác động bất lợi thời tiết môi trường nên sản lượng tôm nuôi 2015 toàn tỉnh giảm hơn 3000 tấn

Theo công văn, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu và đặc điểm sinh học một số giống loài thủy sản được thả nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, các báo cáo về nuôi trồng thủy sản, kết quả quan trắc môi trường nước trong những năm qua và dự báo tình hình thời tiết, các yếu tố môi trường nước trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và thông báo lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2015 – 2016.

Cụ thể: Nuôi tôm (tôm sú, tôm chân trắng), thời gian thả giống từ tháng 11 năm 2015 đến hết tháng 8 năm 2016, bao gồm: Huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang; Thời gian thả giống từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2016, bao gồm: các huyện Châu Thành, Trà Cú, xã Đôn Xuân và xã Đôn Châu thuộc huyện Duyên Hải và các xã còn lại của huyện Cầu Ngang. Khuyến cáo người nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết (lạnh, nắng nóng, mưa dầm), môi trường, dịch bệnh,… nếu không thuận lợi cho tôm nuôi thì tạm dừng thả giống. Đối với những vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh tập trung có độ mặn cao nên hạn chế thả giống trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2016 và tuân thủ khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn; nên thả giống rải vụ, sau mỗi đợt nuôi phải đảm bảo thời gian cải tạo ao giữa hai đợt ít nhất là 30 ngày.

Nuôi cua biển, vụ nuôi chính thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 11 năm 2015 đến hết tháng 5/2016; vụ nuôi phụ và nuôi cua gạch, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 6 đến hết tháng 10/2016. Nuôi nghêu, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 02 đến hết tháng 7/2016; nuôi sò huyết, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 02 đến hết tháng 6 năm 2016. Nuôi cá tra, đối với những vùng không bị xâm nhập mặn thả nuôi quanh năm; đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5 đến hết tháng 10/2016. Nuôi tôm càng xanh, vùng nước ngọt thả nuôi quanh năm; vùng nước lợ, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5 đến hết tháng 10/2016. Cá đồng (cá lóc, cá rô đồng,...), đối với những vùng không bị xâm nhập mặn thả nuôi quanh năm; đối với những vùng ảnh hưởng bị xâm nhập mặn, thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 5 đến hết tháng 10/2016.

Trên cơ sở lịch thời vụ thả nuôi chung của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào đặc điểm của từng vùng sinh thái tại địa phương mà ban hành lịch thời vụ thả nuôi cho từng tiểu vùng cụ thể cho phù hợp. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện; khuyến cáo người nuôi các giải pháp cải tạo tốt ao nuôi, phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường theo dõi, hỗ trợ và vận động nhân dân chấp hành tốt lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh mùa vụ 2015 - 2016, các hướng dẫn của ngành chuyên môn và quy định của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Tài liệu tham khảo

Tin, ảnh:  Đình Cảnh- Nguyên Quốc - Trà Vinh, 14/10/2015

Thẻ