Kết quả mô hình nuôi kết hợp ốc hương với hải sâm và rong biển tại các xã nông thôn mới

Lê Ngọc Quân - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Khuyến Nông VN, 15/06/2016
Cập nhật 30/08/2016

Trung Khuyến nông Quốc gia là đơn vị chủ trì triển khai dự án “Xây dưng dựng mô hình nuôi kết hợp ốc hương, tôm sú với hải sâm và rong biển cho các tỉnh ven biển miền Trung” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Dự án án đã chọn 2 xã nông thôn mới để xây dựng mô hình là: xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ao ket hop

Trung Khuyến nông Quốc gia là đơn vị chủ trì triển khai dự án “Xây dưng dựng mô hình nuôi kết hợp ốc hương, tôm sú với hải sâm và rong biển cho các tỉnh ven biển miền Trung” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Dự án án đã chọn 2 xã nông thôn mới để xây dựng mô hình là: xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Kết quả thực hiện mô hình nuôi kết hợp ốc hương với hải sâm và rong biển năm 2015 tại hai điểm như sau:

- Năng suất rong nho đạt trung bình 17,6 tấn/ha; ốc hương đạt 2,5 tấn/ha; hải sâm đạt 1,3 tấn/ha.

- Lợi nhuận từ mô hình dao động từ 82,6 - 344 triệu đồng/hộ (trung bình đạt 224,7 triệu đồng/0,5 ha/vụ hay 449,4 triệu đồng/ha/vụ.

Khi so sánh với mô hình nuôi đơn cùng diện tích thì lợi nhuận nuôi đơn chỉ đạt 129,5 triệu/0,5 ha. Như vậy so với mô hình nuôi đơn, mô hình nuôi kết hợp lợi nhuận tăng 42,4%. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi kết hợp cao gấp 1,7 lần so với mô hình nuôi đơn. Tỷ suất lợi nhuận đạt trung bình 59,4%/9 tháng (hay 6,6%/tháng), cao gấp 11 lần so với lãi suất ngân hàng

Mô hình đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sau:

Mô hình diện tích ao từ 2.500 - 5.000 m2, độ mặn từ 20%o trở lên, độ sâu mực nước từ 1,2-1,5 m. Đáy ao là đáy cát bằng phẳng dốc về phía cốc tiêu nước, được cắm lưới xung quanh (mắt lưới 2a=2 mm) đáy cách bờ 5m, để ngăn không cho ốc bò lên bờ ao, có phần lưu không 1-2 m xung quanh ao. Sau 1 tháng nuôi thì lắp các cánh quạt.

Mật độ thả nuôi ốc hương 40 con/m2 (cỡ trung bình 10.000 con/kg). Sau 1 tháng tiến hành thả hải sâm 0,5 con/m2 (cỡ trung bình 50 g/con) và rong nho 500 kg/ha. Rong nho được đặt trong lồng, kích cỡ 1 m2/lồng. Mỗi lồng trồng 500 g rong nho giống

Sau thời gian thả nuôi từ 5-6 tháng thì tiến hành thu hoạch. Lúc này ốc hương đạt kích thước 120 - 140 con/kg và hải sâm đạt 250 - 400 g/con. Thu hoạch ốc hương trước bằng máy. Sau khi bắt ốc hương xong, tháo cạn nước và dùng vợt hoặc tay để bắt hải sâm.

Với sự thành công mô hình, năm 2016 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng nông thôn mới cho các tỉnh ven biển miền Trung, góp phần xây .

Tài liệu tham khảo
Thẻ