Hiển La

Hiển La

Cộng tác viên bài viết
Là một người trẻ, có đam mê với ngành thủy sản, và mong muốn đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp này trong tương lai.