Thông báo tình hình xâm nhập mặn ngày 6/1/2016

cửa sông Sóc Trăng
Độ mặn tại các cửa Cống trên địa bàn Sóc Trăng ngày 6/1.

Theo Chi Cục Thủy lợi & PCLB tỉnh Sóc Trăng, độ mặn cao nhất, thấp nhất tại các điểm đo trong tỉnh như sau:

Ngày 6/1, độ mặn cao nhất trên Sông Hậu tại Trần Đề là 13,9‰, thấp nhất là 9,8‰. Tại Long Phú độ mặn cao nhất 12,7‰, thấp nhất là 8,4‰. Tại Đại Ngãi cao nhất là 7,6‰, thấp nhất là 6,1‰. Tại An Lạc Tây cao nhất là 2,9‰, thấp nhất 0,2‰. Độ mặn cao nhất trên Sông Dù Tho tại Tham Đôn là 2,9‰, thấp nhất là 1,2‰. Tại Thạnh Phú (Nhu Gia) cao nhất là 0,2‰, thấp nhất là 0,0‰. Tại Phường 4, TP Sóc Trăng cao nhất là 1,7‰, thấp nhất là 1,3‰.

Nhận định tình hình xâm nhập mặn từ ngày 4/1 đến 10/1/2016

Độ mặn cao nhất trong ngày tại các điểm đo trên sông Hậu sẽ tăng dần từ đầu tuần cho đến cuối tuần. Dự báo độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề ở mức 20,5‰, tại Long Phú ở mức 16,5‰, tại Đại Ngãi đạt 8,5‰. Trên sông Mỹ Thanh tại Thạnh Phú đạt mức 2,5‰. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên sông Hậu, sông Mỹ Thanh có khả năng ở mức cấp 1.

Số liệu đo mặn tại cửa Cống trong vùng Dự án Long Phú - Tiếp Nhật ngày 6/1/2016:

Tại Cống Bà Xẩm độ mặn 7,5‰ sẽ đóng cống, ngăn mặn.

Tại Cống Cái Oanh là 1,4‰, sẽ mở cống lấy nước vô, giữ lại.

Tại Cống Cái Xe là 1,1‰, sẽ đóng cống, ngăn mặn.

Tại Cống Bố Thảo độ mặn 1,0‰, sẽ tiêu ra 1 con nước, rồi giữ lại.

Đài PT & TH Sóc Trăng, 07/01/2016
Đăng ngày: 07/01/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)