!

Kinh tế thủy sản 11-03-2015

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
27-05-2015 | duynhut | 840 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm tại Cà Mau. Tăng cường chỉ đạo nuôi tôm 2015.
Bình luận