!

Bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp

Tác giả: Đài Truyền hình Bạc Liêu | Đóng góp bởi: duynhut
29-05-2015 | duynhut | 856 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Sự thành công của mỗi doanh nghiệp, ngoài việc tạo uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, còn phải kể đến một yếu tố quan trọng nữa đó là thương hiệu của mỗi doanh nghiệp có được pháp luật bảo vệ cho riêng mình hay không, nó còn tùy thuộc vào doanh nghiệp có đăng kí bảo hộ hàng hóa dịch vụ hay không
Bình luận