!

Ương nuôi tôm hùm giống trong bể composite

Tác giả: VTV Phú Yên | Đóng góp bởi: duynhut
03-06-2015 | duynhut | 1265 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Việc ương nuôi tôm hùm giống từ giai đoạn hậu ấu trùng lên tôm hùm giống sẽ giúp gia tăng nguồn giống cung cấp cho các hộ nuôi thương phẩm, giảm áp lực đánh bắt triệt để từ tự nhiên, từ đó góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và phát triển ương tôm hùm giống trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tại tỉnh Phú Yên, đề tài “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật ương nuôi tôm hùm Bông từ giai đoạn hậu ấu trùng đến tôm hùm giống trong bể composite” đang mở ra một hướng mới trong phát triển nghề nuôi tôm hùm thương phẩm.
Bình luận