!

Sản xuất thành công giống cá heo nước ngọt

Tác giả: Canthotv | Đóng góp bởi: Canthotv
06-11-2017 | LELINH | 3051 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Cá heo là giống cá nước ngọt thịt trắng, da trơn, thơm béo chế biến được nhiều món ngon tuy nhiên hiện nay nguồn cá heo chủ yếu từ đánh bắt không đáp ứng được nhu cầu thị trường và không chủ động được nguồn giống cho người nuôi. Khoa học công nghệ và môi trường kỳ này đề cập đến đề tài: "Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá heo" của Thạc sĩ: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hiệu, Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ.
Bình luận