!

Tập 6: Hậu quả của khai thác thủy sản hủy diệt

Tác giả: VTV Phú Yên | Đóng góp bởi: duynhut
05-06-2015 | duynhut | 846 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Ở vùng biển Nam Trung Bộ, các dụng cụ như: giã cào, lờ dây, xung điện…mặc dù đã nghiêm cấm nhưng vẫn được ngư dân sử dụng trong khai thác thủy sản. Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và gây mất cân bằn sinh thái. Nguồn lợi thủy sản ở vùng biển Việt Nam, nhất là vùng đầm vịnh đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt, bởi lối đánh bắt huỷ diệt.
Bình luận