Cuộc chiến của rắn và rết khổng lồ

Tác giả: youtube | Đóng góp bởi: Duy Nhứt
29-09-2012 | duynhut | 1738 | Báo hỏng
Hình ảnh một con rết 36 chân chiến đấu mãnh liệt với một con rắn đã thu hút được rất nhiều lượt xem. Cuộc vật lộn khốc liệt diễn ra trong suốt 2 ngày và phần thắng đã thuộc về chú rết khổng lồ!

Bình luận: