Trồng tảo xoắn từ nước thải nuôi cá lóc công nghệp

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
13-12-2018 | LELINH | 773 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nuôi cá lóc giúp nâng cao thu nhập cho người dân, song nó cũng nảy sinh những vấn đề đáng quan tâm, nhất là vấn đề về môi trường. Trường ĐH Trà Vinh đang thực hiện đề tài trồng tảo xoắn từ nước thải nuôi cá lóc công nghiệp. 

Bình luận