Cuộc chiến giành vợ của rùa biển

Tác giả: Youtube, VNE | Đóng góp bởi: Duy Nhứt
05-10-2012 | duynhut | 1136 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Sự cạnh tranh giữa những con đực của loài rùa biển xanh Thái Bình Dương (Chelonia mydas) trong mùa sinh sản thường diễn ra rất khốc liệt. Để giành quyền làm cha, các \"chàng\" dùng mọi cách để đẩy đổi thủ ra khỏi rùa biển cái, trong đó \"miếng võ\" phổ biến là dùng hàm gặm vào chân đối thủ và kéo.
Bình luận