!

Hướng khoa học công nghệ về cơ sở

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 1061 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trên cơ sở phương án đã được phê duyệt, mô hình lúa - cá sặc rằn được triển khai thí điểm tại 10 hộ gia đình đoàn viên, thanh niê và nhân dân ở ấp 7 xã Khánh Hội.
Bình luận