!

Hưởng ứng ngày khoa học công nghệ

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 900 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Luật khoa học và công nghệ sửa đổi được quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định, ngày khoa học và công nghệ VN là ngày 18 tháng 5 hàng năm.
Bình luận