!

Hiệu quả từ dự án nông thôn miền núi

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 697 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trong khuôn khổ xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi. Tỉnh Cà Mau đã thực hiện thành công nhiều dự án, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho người dân.
Bình luận