!

Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm quảng canh cải tiến

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 1323 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nhằm phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững và từng bước ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau xây dựng dự án "Ứng dụng chế phẩm sinh học nâng cao năng suất nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau.
Bình luận