Chung một thân, rắn hai đầu vẫn giành nhau thức ăn

Tác giả: Youtube | Đóng góp bởi: Duy Nhứt
24-10-2012 | duynhut | 1236 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Một con rắn 2 đầu đã được trưng bày trong vườn thú Skazka ở miền Nam Ukraine. Hai đầu của nó suy nghĩ, phản ứng và ăn uống riêng biệt, trong đó, một đầu thụ động hơn. Olen Zubkov, giám đốc vườn thú, cho biết đôi khi 2 đầu rắn còn tranh ăn của nhau. Vì thế, nhân viên vườn thú phải đặt vách ngăn giữa 2 đầu khi cho nó ăn. Các cá thể khỏe mạnh của loài này cực hiếm, 50 năm mới có 1 trường hợp.
Bình luận