Kinh tế thủy sản 17-06-2015

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
19-06-2015 | duynhut | 675 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản được thực hiện hàng năm trên cơ sở lựa chọn các miễn dịch thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sản. Sau khi thả có sự phối hợp tích cực tham gia của nhân dân địa phương. Đây là dịp nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và làm phong phú thêm các nhóm loài thủy sản có giá trị kinh tế cao có nguy cơ bị cạn kiệt.
Bình luận