!

Ứng dụng điện thoại di động trong tưới nước cây trồng của bà con nông dân

Tác giả: VTV2 | Đóng góp bởi: duynhut
24-06-2015 | duynhut | 865 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Ứng dụng điện thoại di động trong tưới nước cây trồng của bà con nông dân.
Bình luận