!

Kinh tế thủy sản 01-07-2015

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
01-07-2015 | duynhut | 924 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Để nâng cao chất lượng tôm giống, bên cạnh thực hiện đề án nâng cao chất lượng giống thủy sản, Cà Mau đang có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất giống có uy tín, thương hiệu.
Bình luận