!

Phú Yên: Thiếu lao động trầm trọng tại các cụm CN vùng nông thôn

Tác giả: Ban Thời sự VTV1 | Đóng góp bởi: Tấn Quýnh - Phạm Việt
01-07-2015 | duynhut | 980 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tại các cụm công nghiệp vùng nông thôn trên địa bàn tình Phú Yên, tình trạng thiếu lao động rất trầm trọng.Các cụm công nghiệp hình thành được xem như đòn bẩy cho phát triển công nghiệp tại các vùng nông thôn cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân làng quê. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, hầu hết các cụm công nghiệp đều thiếu hụt lao động.Trên thực tế, tại những vùng quê, lao động nếu muốn làm công nhân thì thường vào các khu công nghiệp tại các thành phố lớn phía Nam. Họ chấp nhận bỏ làng đi làm xa với lý do các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp ổn định hơn so với các cơ sở sản xuất tại các cụm công nghiệp vùng nông thôn.
Bình luận