Thực trạng khai thác và bảo quản sản phẩm sau khai thác

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
10-07-2015 | duynhut | 658 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Kinh tế thủy sản Cà Mau đứng đầu cả nước và được tỉnh xác định là thế mạnh trong quá trình phát triển. Cà Mau là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ lượng và đa dạng các nguồn hải sản với giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Trong khai thác, đánh bắt chế biến nhiều nhưng hiệu quả chưa cao. Vì vậy dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa đã đầu tư nhiều thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả trong đánh bắt và bảo quản sản phẩm sau khai thác.
Bình luận