!

Kinh tế thủy sản 29-07-2015

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
30-07-2015 | duynhut | 777 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trong hoạt động nuôi tôm, con giống là yếu tố giữ vai trò thành công hay thất bại. Việc chọn tôm giống đúng quy cách phải được quan tâm hàng đầu để đảm bảo vụ tôm thắng lợi, chính vì vậy công tác quản lý chất lượng tôm giống đã đang được ngành quản lý tiến hành nhằm đảm bảo nguồn tôm giống sạch bệnh cho người nuôi tôm.
Bình luận